All vår början är svår...

Hej och tack för att du vill gå Sömnapnéskolan! Vi ska nu hjälpa dig att navigera hemsidan. Tryck nu på knappen Nästa.

Bra jobbat! Nu har vi fokuserat på själva utlärningsdelen. Det du ser här är den film som varje lektion består av.

Medan filmen spelas kommer du i det här fönstret se nyckelord och fraser som hjälper dig att komma ihåg.

Här kan du läsa ytterligare information om Sömnapnéskolan.

Här väljer du vilket kapitel du vill börja med. Enkelt! När du har klarat av en lektion så markeras det med grönt. Tryck nu Avsluta.